Impressum

MAIER CE, s.r.o. 

Benkova 4025/6 
036 01  Martin 

Korešpodenčná adresa: 
Družstevná 348, 018 51  Nová Dubnica - Kolačín 

Konateľ spoločnosti : Radoslav Kotrík

Telefon:      +421 (0) 42 44 34 004
Fax:   +421 (0) 42 44 34 004
     
E-Mail:  

info@maier-ce.com   

Internet:   www.maier-machines.de