Opcie

Vysokotlaká pumpa

Je navrhnutá pre špeciálne aplikácie najmä pre chladenie vrtákov pri vrtaní otvorov pri nepriaznivých rezných podmienkach - malé priemery/hlboké otovry.
Viac...

Dopravník špón

Kĺbový dopravník na transport oceľových tiresok a malých častí. Dodávame kĺbový dopravník,ktorý kontinuálne posúva materiál ležiaci na páse pomocou dvoch reťazí do nádoby. 

Viac..

Y2-Achse

S opciou "Y2-Os" (od sérií C2, D, E) máte možnosť osadiť spätné obrábanie 9-timi nástrojmi
Viac...

 


 

Odvod dlhých dielcov

Pre opracovanie dlhých obrobkov sme vyvinuli rôzne riešenia vykladania 

Viac...

Zosilnenie protivretena

Namiesto 2,2 kW výkonu na protivretene máte možnosť pracovať na protivretene s výkonom od 5,5 príp. 7,5kW.


Viac...

Protipožiarny systém CO2

Zvýšená pracovná bezpečnosť pri opracovaní titanu a nerezových ocelí, magnéziových liatin. Dostupné s elektronickým alebo pneumatickým spúštaním. Obidve prevedenia disponujú s ručným ovládaním a sú dodávané s kompletným riadením a s pripojením k softwaru.

Viac...

Kotrola zlomenia nástroja

Maier kontrola zlomenia nástroja zvyšuje pracovnú bezpečnosť pri vysokom opotrebení nástrojov obzvlášť pri bezobslužnej prevádzke.


Viac...

Maier-Lang-Kurz (MLK) / Prestavba na krátke sústruženie a naopak

Zmente svoj dhotočný automat na "krátkotočný" len za 20 min ! Každý náš stroj je možné vybaviť opciou prestavby (MLK).

Viac...

Základný držiak a vrtacia jednotka

Priečny vrtací aparát s 3 príp.4 poháňanými nástrojmi a s možnosťou upnutia kotúčovej frézy s maximálnym priemerom 40 mm.

Viac...

Poháňané nástroje

Priečny vrtací aparát s 3 príp.4 poháňanými nástrojmi a s možnosťou upnutia kotúčovej frézy s maximálnym priemerom 40 mm.

Viac...

Virblovanie závitu

Jedno alebo viac-chodé , metrické alebo kužeľové, pravé a ľavé ,vnútorné a vonkajšie závity s takmer každým profilom môžete vyrobiť virblovaním . Pre ekonomicky výhodnú technológiu virblovania na našich CNC-sústruhoch dodávame rôzne zariadenia.

 
Viac...